Množství vyrobeného piva za určité období se nazývá výtoč. Množství se udává v hektolitrech (100l).

První zmínka o panském pivovaru se sladovnou v Želetavě pochází z roku 1568. Výstav piva byl dohledán v pivovarských knihách od roku 1880. Jedná se tedy již o výtoč nového pivovaru.

Starý hrad pro tuto výrobu zabezpečoval veškerý slad. Konkrétně zabezpečoval čištění semen odstředivkou na půdě budovy A2, klíčení sladu na humnu Starého hradu (přízemí A2) a jeho sušení ve sladovnické věži (všech pět pater věže A3).

 

 

 

Podpora Starého hradu

© 2024 Starý hrad