Významný vlastník Starého hradu v letech 1862 – 1870. Narodil se 05. prosince 1813. Roku 1857 získal panství včetně zámku ve  Stransdorfu v Dolních Rakousích, kde roku 1886 zemřel a kde dodnes žijí jeho potomci. Pohřben je v rodinné hrobce společně s manželkou Annou v Hrušovanech nad Jevišovkou.

V roce 1862 získal Želetavské panství, kde v letech 1868-1869 provedl zásadní přestavby a posléze roku 1870 (či 1872) předal panství synovi. S jeho jménem se pojí významný rozkvět Želetavského pivovaru.

Starý hrad v jeho hospodářské části přebudoval na samostatnou pivovarskou sladovnu. Starý hrad se tak stal Starým pivovarem. A východně od něj blíže k Želetavě vystavěl zcela nový moderní pivovar na parní pohon. Především jeho zásluhou bylo následně možné (ve spojení s možností dopravou železnicí) zásobovat mimo jiné i  Vídeňské lokály Želetavským pivem. Pivovar v Želetavě ještě za svého života převedl na svého syna, který se tak stal pokračovatelem úspěšné tradice Želetavského pivovaru. Pivovar fungoval až do roku 1953, kdy bylo velmi necitlivě direktivně rozhodnuto o ukončení provozu. Nový pivovar se stal nynější Želetavskou sýrárnou. A ve Starém pivovaru (hradu) se skladovala zemědělská chemie a památka tak bez mála 60 let chátrala.

Karl Fridrich měl tři děti:

  • Karl Kammel Edler von Hardegger (* 18. února 1842, † 28. června 1901). Jako prvorozený se stal mimo jiné dědicem Starého hradu. Zemřel ve věku 59 let ve Vídni.
  • Kammel von Hardegger, Dominik – (* 04.05.1844, † 08.12.1915). Jako druhorozenému mu byla vymezena vědecká dráha. Byl přírodovědcem a je zaznamenáno, že roku 1885 (některé prameny 1884) byl členem expedice do východní Afriky.  Literatura:  - Kammel Edler v. Hardegger [online]. Je autorem knihy "Die geographische Erforschung der Adâl-Länder und Harâr's in Ostafrika", kde představil geografický průzkum Adalského sultánátu (království) a města Harâr ve východní Africe (nyní východní Etiopie).
  • Edle Emanuela Kammel von Hardegger (* 7. února 1846, † 18. listopadu 1927) Narodila se v Hrušovanech nad Jevišovkou (tehdy Grusbach) a zemřela ve věku 81 let ve Vídni.

Zajímavostí je okolnost, že Karl Fridrich Kammel von Hardegger bývá zaměňován (stalo se i autorovi příspěvku, děkuji za opravu!) za synovce shodného jména (K. F. Kammela), posledního dědičného Želetavského pošmistra, který je pohřben na Želetavském hřbitově.

Další zajímavostí je, že Emanuela Kammel se společně s manželem zapsala do historie svým mecenáštvím. Rozpoznali talent mladého Alfonse Muchy a nastartovali jeho uměleckou kariéru - financovali jeho studia v Paříži a Mnichově. Mucha často pobýval v Hrušovanech nad Jevišovkou a prohlašoval, že hrušovanské prostředí ho uklidňuje a díky tomu se může soustředit na své umělecké plány.

Více se lze dočíst v Želetavském zpravodaji 1/2020, kde se nalézá výborně zpracovaný a informačně nejbohatší článek.

 Carl Fridrich

 

Náhrobek posledního Želetavského poštmistra, jmenovce a synovce Karla Fridricha.

 Hrob posledního Želetavského poštmistra jmenovce a příbuzného Karala Fridricha

 

 

 

 

 

Podpora Starého hradu

© 2024 Starý hrad