Jan Jindřich Lucemburský (12. února 1322, Mělník – 12. listopadu 1375, Brno) - český kralevic, moravský markrabě v letech 1349–1375 a vévoda tyrolský v letech 1335–1341. Druhorozený syn Jana Lucemburského z prvního manželství s Eliškou Přemyslovnou. Působil také jako oddaný diplomat ve službách svého slavnějšího bratra - českého krále Karla IV.

V Praze na Starém Městě vlastnil palác čp. 158/I v dnešní Husově třídě, který byl v době barokní zastavěn do Clam-Gallasova paláce. Za své sídelní město si však vybral Brno, kde oživil, rozvinul a dobudoval moravský lucemburský dvůr. Tvrz Starý hrad Jan Jindřich nabyl společně s veškerým příslušenstvím roku 1370 a posléze ji nabízel jako léno. To se dozvídáme kupříkladu z obsáhlé publikace Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (Kniha 1 - Jižní Morava) pánů Ladislava Hosáka a Metoděje Zemka (strany 277-288).

Jan Jindřich je pohřben v Katedrále sv. Víta v Praze.

 

 

 

Podpora Starého hradu

© 2024 Starý hrad