Císařskou silnici Praha - Vídeň rozhodl postavit císař Karel VI. To souviselo se zřízením Separační komise pro řízení silničních prací v roce 1725, kdy se tehdejší Rakousko-Uherská monarchie stala udržovatelem a stavitelem cest. Za zmínku stojí, že cesty v té době byly zanedbány, jelikož poslední systematické opravování cest provedl Karel IV. Roku 1726 byla vydána první technická norma řešící mimo jiné konstrukci vozovky. Císařská silnice byla dokončena v době vlády Marie Terezie.

Císařská cesta měla 4 sáhy na šířku (7,2 m) se středem zvýšeným oproti krajnicím o 10 coulů (26 cm) a stoupáním nejvíce 25 stupňů. Měla být stavěna po pevném urovnaném terénu na kamenném štětovaném podkladě pomocí štěrku a s pískovým povrchem. Kolem silnic byly ve vzdálenosti 6 sáhů (11,4 m) vysazovány stromy k ozdobě krajiny, pohodlí cestujících a v zimě při závějích k vytyčování cesty. Po silnici mohly jezdit nákladní vozy se 6 zapřaženými koňmi a nejvyšší váhou nákladu 60 centů (3,36t).

Na českém území byla vybudována na trase Znojmo, Moravské Budějovice, Želetava, Stonařov, Jihlava, Štoky, Německý Brod (dnes Havlíčkův), Golčův Jeníkov, Čáslav, Praha v letech 1739 až 1760. Nahrazovala původní středověkou komunikaci - Haberskou stezku, přičemž místy vedla zcela jinudy. Její délka činí cca 300 km. Císařská silnice sloužila rovněž jako poštovní cesta. Doba cesty dostavníky činila 24 h.

Traduje se, že za Želetavou došlo k odklonu trasy přes "Kasárna". Podle dochované místní legendy se totiž silničnímu inženýrovi zalíbila žena hospodského ze Svojkovic, přes které měla silnice vést. Hostinský se o schůzkách milenců dozvěděl a silničního inženýra zpráskal. Ten se rozhodl hospodskému pomstít po svém: vyměřil silnici od vrcholu kopce v zákrutě přímo na nynější kasárenskou křižovatku, tak aby cesta Svojkovice minula a hostinský přišel o hosty.

Tak i tak Starý hrad leží na trase Císařské cesty. A nadále jako již od středověku plnil mimo jiné i ubytovací funkci pro projíždějící vrchnost. Pro méně urozené byl k dispozici rovněž Želetavský zájezdní hostinec.

Ke zpracování článku použity zdroje:

Císařské silnici z Prahy do Vídně je už 255 let. A pořád se po ní jezdí.

Říšská neboli císařská silnice

Podpora Starého hradu

© 2024 Starý hrad