SEZNAM PROVEDENÝCH OPRAV V LETECH 2012 - 2018

ZAHÁJENÍ OBNOV - ROK 2012

- Zahájena jednání se zainteresovanými orgány státní správy a samosprávy o osudu památky
- Byla odstraněna náletová vegetace v zahradě
- Byl proveden statický posudek
- Nemovitosti byly zaměřeny a vznikl tak polohopis a výškopis
- Byl zhotoven 3D model v programu AutoCAD
- Byla provedena další stavební vyhodnocení
- Byla částečně opravena střecha budovy A-1 a odstraněny nejkritičtější závady ostatních střech

POKRAČOVÁNÍ OBNOV - ROK 2013

- Obnova střechy objektu A-1 ½ směrem do zahrady – výměna střešní krytiny a obnova trámoví se zřetelem na zachování historického stavu (užita původní taška „bobrovka“ a byly zcela zachovány původní tvary měněného trámoví)
- Zahájení opravy nosných trámů podlahy a stropu budovy A1 v propadlé části za použití jeřábové mechanizace s ručním usazením dřevěných prvků
- Odstranění stromů vzrostlých v těsné blízkosti budovy narušující kořeny základy a větvemi střešní krytinu budov A1 a A2
- Dozor realizačních firem v průběhu provádění prací, kontrolní prohlídka orgánů památkové péče
- Likvidace hmot vzniklých z obnovy – zejména špatné střešní tašky a odstraněného trámoví
- Další údržba vegetace v ploše zahrady
- Různé úklidové a vyklízecí práce
- Vyhodnocení dalších kritických stavů a zpracování podkladů pro práce navržené k realizaci v roce 2014

POKRAČOVÁNÍ OBNOV - ROK 2014

- Dokončení opravy střechy budovy A1 (v roce 2013 nebylo plně dokončeno pro nedostatek fin. prostředků a nutnost opravy propadu nosných trámů)
- Dokončení opravy nosných trámů podlahy a stropu budovy A1 za použití jeřábové mechanizace s ručním usazením dřevěných prvků
- Oprava fasád A1
- Provedení opatření proti vzlínání vody, zejména směrem ze zahrady pod rybníkem Hadrava
- Odstranění betonu v budově A2
- Oprava oken, dveří, schodiště na půdu A1 apod.
- Další různé práce na obnově
- Příprava a zkoumání pro práce v dalším roce 2015

POKRAČOVÁNÍ OBNOV - ROK 2015

- Výměna klempířských prvků věže A3
- Replika 1x + oprava oválných oken budovy A1
- Oprava podlahy a nosných trámů budovy A1, listopad_prosinec 2015

POKRAČOVÁNÍ OBNOV - ROK 2016

Odvodnění budov A1,A2,A3.
Asanace po chemickém zamoření podlahy budovy A2.

POKRAČOVÁNÍ OBNOV - ROK 2017

Odvodnění budov D1 a D2.

POKRAČOVÁNÍ OBNOV - ROK 2018

 - Vstupní dveře budov D1 a D2
 - Dokončení replik oken budovy A1

Provedení prací záleží na množství získaných prostředků, které se podaří shromáždit. Za každou pomoc děkujeme!

Část prací provedena s příspěvkem Havarijního programu.

Podpora Starého hradu

© 2024 Starý hrad