V Moravském zemském archívu je k nalezení řada dopisů, korespondence, pivovarských účetních knih a další různé korespondence z doby fungování pivovaru. Na tomto místě prezentujeme různé podpisy, dopisní hlavičky, označení knih, razítka a pod z těchto listin.

Podpora Starého hradu

© 2024 Starý hrad