V srpnu 2012 vzniklo občanské sdružení "Zachraňme Starý hrad, o.s." se sídlem Rekreační 207, 675 26 Želetava (okres Třebíč), po transformaci dle NObč. nyní:

Zachraňme Starý hrad, z.s.
Rekreační 207, 675 26 Želetava
Spolek zapsán u Krajského soudu v Brně L 16781
IČ 22715720, ID datové schránky: 8m8b2ie

Sdružení, nyní spolek byl založen podle zákona č. 83/1990 Sb. a sdružují se v něm všichni zastánci ochrany tvrze, budov a pozemků areálu tvrze Starého hradu v Želetavě zapsaného od 16.1.1973 v Ústředním seznamu kulturních památek pod číslem 30905/7-3198.

Protože nemovitost Starý hrad se v současnosti opravuje,
má spolek ve stanovách doručovací adresu pro všechny písemnosti na:

Zachraňme Starý hrad, z.s.
Vítězslava Nezvala 5/9
674 01 Třebíč.

Podpora Starého hradu

© 2024 Starý hrad