Celým jménem Jan Nepomuk Antonín Staller (29.4. 1900 – 1958).

Pocházel z významného pivovarnického rodu - Stallerů. Pivovarskému řemeslu se vyučil u svého otce v pivovaru ve Velké Bíteši. Pracoval v pivovarech v Egyptě, Třebíči a Jevíčku. V roce 1935 si najmul pivovar v Želetavě. Pivovar znovu pozvedl, po propadech výroby za první světové války a následném různém střídání sládků.

Zároveň však pracoval od roku 1938 jako sládek akciového pivovaru v Brně, od roku 1941 jako jeho technický ředitel a od roku 1946 jako vrchní ředitel. Po roce 1948 emigroval do Švýcarska, kde v r. 1958 zemřel.

Jan Staller mimo jiné vynalezl plynotěsný hliníkový uzávěr na skleněné láhve, který si nechal patentovat s ochrannou známkou JASTA – Jan Staller. Po jeho emigraci přestaly pivovary na našem území tento uzávěr užívat, přestože uzávěry s korkem byly dražší.

Zajímavostí také je, že bratrem Jana byl ředitel Brněnské zbrojovky - Ing. Karel Jan Staller, který je autorem jejího světoznámého loga. Přestože Karel měl velké zásluhy v domácím odboji za 2. světové války, i jemu hrozila perzekuce a proto i on ilegálně opustil Českou republiku. Pracoval v USA a po té krátce v Anglii, kde 23. září 1975 zemřel. V Cheam (hrabství Surrey) je pochován na tamním hřbitově společně s čs. zahraničními letci.

Dle nepotvrzených informací byly oba útěky bratří Stelerů rovněž důvodem pro uzavření Želetavského pivovaru v padesátých letech dvacátého století. Krom oficiálního zdůvodnění, že alkoholické nápoje nejsou hodné socialistického člověka. A faktického provedení "rajonizace" pivovarů.

Podpora Starého hradu

© 2024 Starý hrad