Havarijní program Ministerstva kultury ČR

Jedná se o program záchrany nemovitých kulturních památek v havarijním technickém stavu, zejména na jejich statické a celkové stavební zajištění, vč. restaurátorských prací a na opravy krovů a střech (včetně opravy nebo provedení klempířských a zámečnických prací, komínů a hlavní římsy budovy).

Jak je patrné z fotografií i provedených průzkumů jsou objekty Starého hradu naprosto v havarijním stavu. To je dáno především skutečností, že v roce 1953 byl ukončen provoz pivovaru. Následně bylo do objektů investováno zcela minimálně. Byly zde sklady zemědělské chemie. Navíc před rokem 1989 bylo uvažováno o zbourání celého Starého hradu. K tomu naštěstí nedošlo, ovšem stav objektů je následkem těchto skutečností zcela tristní.

Proto si velice vážíme příspěvků z Havarijního programu. Byť to nepokryje veškeré náklady (je to příspěvek) a není to na veškeré práce, přesto nám to velmi pomáhá v realizaci oprav. Moc děkujeme.

 

Podpora Starého hradu

© 2024 Starý hrad