V roce 2023 plánujeme:

  • Provést vykopávky v objektech D1, A2 a na nádvoří C1. Cílem je zjištění stavů podloží a základů původních objektů za účelem správného navržení oprav v dalších etapách. V budově D1 hledáme, zda zde není propojení tradovanou chodbou k původní studni. V objektu A2 jsme v roce 2022 náhodně nalezli kamennou (středověkou) patrně kanalizační šachtu. Nyní potřebujeme zjistit její průběh. Před budovou B budeme hledat základy původního schodiště, abychom navrhli historicky věrné řešení pro možnost přístupu do pater. Ten je velmi omezený. K dispozici máme historickou fotografii, kde je původní, nyní zbourané, schodiště zachyceno.
  • Dále budeme s brigádníky vyklízet další prostory.
  • Zaměříme se na dokončení některých drobných prací, které potřebujeme dokončit z minulých etap.
  • Budeme se věnovat i získávání, konzervacím a opravě exponátů pro budoucí prohlídky.
  • A v neposlední řadě budeme realizovat den otevřených dveří ...

Doplnění srpen 2023:

Podařilo se nám získat "nad plán" část cihel z trafostanice před školou. Ty jsme očistili s brigádníky, uskladnili na paletách a využijeme se na opravu původních podlah. Nové cihly by nebyly vhodné, "zářily by novotou", což by neodpovídalo historickým stavům. Za staré cihly děkujeme.

Podpora Starého hradu

© 2024 Starý hrad