V roce 2012 bylo započato s údržbou zahrady pod hrází rybníka Hadrava.

Bylo započato s odstraňováním náletových dřevin a byly provedeno odborné ošetření vzrostlých stromů.Další část bude provedena v období vegetačního klidu v roce 2013. Dále je plánována výsadba nových stromů.           

 

Podpora Starého hradu

Nejnovější články

© 2022 Starý hrad