V roce 2012 bylo započato s údržbou zahrady pod hrází rybníka Hadrava. Bylo započato s odstraňováním náletových dřevin a byly provedeno odborné ošetření vzrostlých stromů. Je plánována výsadba nových stromů. Se zahradou zatím moc nestíháme. Především jsme limitování objemem prostředků, kdy jsme ponejprv odstraňovali havarijní stavy v budovách. Plánujeme obnovit původní zahradu jejíž součástí bylo také jezírko a ovocný sad. Také bychom rádi do zahrady instalovali prvky či rostliny související s provozem pivovaru (např. chmel). 

 

Podpora Starého hradu

© 2024 Starý hrad