Pivovar fungoval i v první polovině 19. století. Dne 1. října 1827 uzavřel Hospodářský úřad v Želetavě s Václavem Povolným nájemní smlouvu o pronájmu vrchnostenského pivovaru na tři roky, tedy do roku 1830.

V roce 1862 prodal Gustav Podstatský-Lichtenstein statek Želetavu Karlovi Fridrichovi Kammelovi. V době jeho působení byl ve druhé polovině 60. let 19. století starý pivovar zrušen a nový, parní, vybudován přímo v městečku. Ve „Starém hradu" zůstala pouze sladovna. Na základě odevzdací smlouvy ze dne 30. dubna 1870 postoupili Želetavu Karel Fridrich a Anna Kammelovi baronu Karlu Kammelovi von Hardeggerovi, jemuž byl statek knihovně připsán dne 16. května 1870. Po jeho smrti připadl v roce 1902 jeho dceři, hraběnce Anně Attemsové.

 

 

Podpora Starého hradu

© 2024 Starý hrad