Definice:

Nemovitá kulturní památka je stavba či soubor staveb jež jsou významným dokladem historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti a projevem tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti pro jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické (případně proto, že mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem).

Evidenci kulturních památek - tedy Ústřední seznam kulturních památek České republiky (ÚSKP) - vede Národní památkový ústav.

Starý hrad je evidován s těmito údaji:
Želetava, Rekreační 206; 207
číslo ÚSKP: 30905/7-3198
hlavní prvek: tvrz Starý hrad

v  Národním památkovém katalogu.

Podpora Starého hradu

© 2024 Starý hrad