Citujeme z provedeného průzkumu Sladovnické věže Starého hradu
(Černokostelecký pivovarské muzeum a archív)
:

"Vzhledem k významu strojírenské firmy Novák&Jahn v souvislosti s želetavským hvozdem je vhodné uvést základní data k této firmě.

Richard Jahn se narodil roku 1840 v bohaté rodině a vystudoval na pražské polytechnice strojnictví, chemii a stavitelství. Praxi získal ve známé továrně barona Ringhoffera, jeho prvním projektem byl pivovar s lihovarem, mlýnem a továrnou na umělá hnojiva v Úlicích a hned jeho první projekt získal stříbrnou medaili na Světové výstavě v Paříži roku 1867. Roku 1870 založil svou projekční kancelář a záhy se spojil s J.V. Novákem za vzniku firmy Novák&Jahn. Richard Jahn byl aktivní v politickém a kulturním životě, měl velké zásluhy o úspěch jubilejní zemské výstavy v Praze v roce 1891, byl předsedou spolku architektů a inženýrů v království Českém, zasloužil se o vybudování hlavní kanalizační sítě na Starém Městě, získal za své zásluhy množství ocenění jako: císařský rada, řád železné koruny, řád rytířský a komturský Františka Josefa I. atd. Richard Jahn zemřel roku 1917.

Josef Vincenc Novák se narodil roku 1842 v Sobotce, kde jeho otec Václav provozoval dílnu na výrobu pivovarských zařízení. Vystudoval techniku ve Vídni, poté si v Praze založil vlastní projekční kancelář Jos. V. Novák, ingenieur a stavitel pivovarů, a roku 1872 si postavil strojírnu v Praze-Bubnech.

Roku 1876 se spojil s Richardem Jahnem za vzniku společnosti Novák&Jahn. Firma Novák&Jahn pod vedením zkušených odborníků velmi dobře prosperovala a rozšiřovala portfolio své výroby. Strojírna projektovala a vyráběla zařízení pivovarů, sladoven, škrobáren, lihovarů, cukrovarů apod. a jednou z nejpodstatnějších zakázek byla realizace pivovaru v St. Etienne ve Francii. Tato úspěšná realizace otevřela firmě dveře do celého světa. Firma na počátku 20. století dokonce pohltila i konkurenční pivovarskou strojírnu Noback&Fritze. Roku 1911 došlo k vytvoření akciové společnosti Novák&Jahn a.s., když největším akcionářem byla Živnostenská banka, která firmu postupně ovládla.

Firma Novák&Jahn postavila za dobu své existence více než 1000 pivovarů a sladoven a provedla nespočet rekonstrukcí."

Firma Novák&Jahn ve Starém hradu provedla mimořádně zdařilou rekonstrukci sladovny. Toto strojní vybavení je ozdobou věže A3. A rovněž unikátně zachovanou a význačnou připomínkou řemeslné zdatnosti a konstrukčního umu naších předků.

Podpora Starého hradu

© 2024 Starý hrad