Vše něco stojí. Zejména pak oprava památkově chráněného objektu, kde jsou velmi ztížené možnosti využitelnosti a tedy i ekonomické návratnosti. A kde je také provedení realizace podstatně dražší než u běžných staveb.

Pevně věříme, že záchrana Starého hradu je záležitostí širšího významu. Zachycení historie pro budoucí generace, není jen záležitostí knihoven či vzdělávacích institucí. Historie se nám dává poznat i ve svých hmotných projevech. Historické, tím více památkově chráněné budovy jsou jedním z nich. Kultura národa se přece pozná i ve vztahu k hmotným statkům.

Zachování této složky historie si žádá velmi významné prostředky. Máme však velkou naději, že naši následovníci ocení, že jsme si s památkou dali práci a zachovali ji pro další generace.

Musíme proto zcela mimořádně ocenit příspěvků, pomocí a podpory, jež se nám dostalo.

Vážíme si proto příspěvků Ministerstva kultury na opravy havarijních stavů. Dále příspěvku na zřízení těchto stránek, stejně jako dotací Fondu Vysočiny na pořízení předprojektové dokumentace. Jsou to pro nás velmi cenné zdroje podpory, které společně s našimi prostředky umožňují realizovat obnovu Starého hradu v Želetavě.

Stejně tak musíme ocenit práci, které se nám dostalo ze strany provádějících firem a jejich pracovníků. Obzvláště střechařství pana Noháčka odvedlo mimořádně kvalitní práci. Ano, byl to opravdový koncert. Je úžasné sledovat při práci někoho kdo to umí, komu to jde od ruky, kdo vyhoví a má opravdový zájem.  Obdobně musíme ocenit i práce truhlářství Komínek. Jakož i dalších firem včetně projekčních kanceláří.

Také musíme zmínit i výzkumy prováděné Černokosteleckým pivovarským muzeem a archívem. Provedený výzkum je vskutku ohromující. Nečekali jsme, že lze ještě vůbec získat tolik cenných a zajímavých poznatků o historii Starého hradu. Především provedený výzkum Vrchnostenské sladovny nám doslova otevřel oči, jak nesmírné a veliké kulturní dědictví se ve Starém hradu skrývá. A to i v širších souvislostech z hlediska historie naší země.

V neposlední řadě je třeba zmínit i podporu, které se nám dostalo ze strany strany samosprávy, orgánů státní správy a Památkového ústavu. Byť si mnohdy musíme vyjasňovat stanoviska a hledáme cesty, přesto cítíme, že nám jde o společnou věc. Zachování Starého hradu za to jistě stojí.

Pevně věříme, že Vaši důvěru vyjádřenou Vaší pomocí a podporou nezklameme a Starý hrad už nebude jen polozapomenutou a polorozbořenou památkou. A v jeho bohaté historii se bude skvět druhá a třetí dekáda 21. století jako dvacetiletí obnovy a záchrany této památky. Na níž jsme se nepodíleli jen my, ale bude to dílem společným ku prospěchu nejen obce Želetava, či Vysočiny, ale i budoucích generací.

Ještě jednou tedy Vám všem velmi děkujeme. Vážíme si toho, potřebujeme to a opravdu moc to pro nás znamená.

Podpora Starého hradu

© 2024 Starý hrad