Boční zeď sklepa se sesula s největší pravděpodobností v důsledku prorůstání zdi kořeny blízkých stromů. A také patrně v důsledku následné "těžby" kamene. V sesuté hlíně totiž nebyly nalezeny v podstatě žádné kameny. A že by jich tam muselo být! Zeď má šířku 80 cm, což při cca 5 m2 zdi odpovídá 4 m3 kamene. Pro ilustraci lze uvést, že hmotnost jenom této boční zdi činí více jak 10 tun (uvažovaná měrná hmotnost kamene 2 600 kg).

Pokud jen boční zeď má hmotnost 10 tun, můžeme odhadem dojít  k hrubé hmotnosti materiálu nutného pro zbudování sklepa zvící více jak 120 tun. Impozantní dílo. Vezme-li v úvahu, že vše bylo stavěno ve středověku. Dopravováno koňmi na povozech, nebo těženo namístě ručně. Vylámat kámen ze skály, naložit, převést, složit, vše ručně. Mezitím se postarat o koně - dát napít, nakrmit. A pak každý kámen musel projít rukama řemeslníka. Važme si práce našich předků. Pot a dřina. My už takto pracovat moc neumíme ...

Podpora Starého hradu

© 2024 Starý hrad