Nejtypičtějším identifikačním znakem každého vertikálního sladovnického hvozdu byl vždy nástavec na hvozdovém komínu, zvaný "Klobouk pana starého" či "Bába" či také jednoduše "Novákův klobouk". Nástavec sloužil k zabránění vnikání deště do prostor horní lísky a v případě otočného nástavce, aby nebyl tah hvozdu ovlivněn větrem. Vzhledem k faktu, že vertikální hvozd je technologická záležitost obvykle na pět pater, tak sladovnický komín s regulačním nástavcem zpravidla dominantně převyšoval úroveň střech pivovaru či sladovny. Nejinak tomu bylo i v Želetavě, kde na dálkových pohledech města dominoval vždy hvozd a kostelní věž svatého Michaela.

Na levém snímku je nejstarší známá podoba párníku želetavského hvozdu a na pravém obrázku je ideální zařízení této konstrukce párníku.

 

 

Po ukončení činnosti sladoven se na nepoužívaných hvozdových komínech zbavených nástavců velmi často usazovali čápi. Samotný nástavec byl buď snesen, nebo časem zcela zkorodoval a mohl se tedy uvolnit při nějakém větším větru. Nyní je namísto původního nástavec jiného tvaru, jelikož původní se špičkou by neumožnil stavbu hnízda. Vzorem pro tento nástavec - zvaný Kloubouk pana Starého či také Novákův klobouk - byly historické plány Šluknovského pivovaru. Kde byl zhotoven firmou Novák, tedy společníkem firmy Novák&Jahn, o pouhý rok dříve než na Starém hradě.

Více o opravě viz Čapí hnízdo oprava 2020.

 

Podpora Starého hradu

© 2024 Starý hrad