Humno je v obecném pojmosloví je původně mlat, tedy prostor k mlácení obilí, zpevněný udusanou hlínou. V pivovarském pojetí se jedná o místnost, kde docházelo k regulovanému klíčení vymočeného obilí; jednalo se většinou o suterénní či polosuterénní prostoru zaklenutou na středové pilíře s kamennou dlažbou, stálou teplotou a minimálním přísunem slunečního svitu.

 

Další termíny pojící se s humnem:

Houska – úzká a vysoká hromada, do které se vymáčel ječmen při nízkých teplotách nebo shrnutý zelený slad před nastíráním na hvozd.

Hrábě – nářadí na převrstvování/orání klíčícího sladu na humně.

Hráď – prostor k ukládání sladu na sladových půdách.

Husar – zrno klíčícího ječmenu, kterému přerostl klíček.

Máčecí štok – náduvník.

Máčírna – místnost s náduvníky/máčecími štoky.

Mladík – třetí fáze klíčení ječmene na humně.

Mokrá hromada – čerstvě vymočená hromada ječmene na sladovnickém humně.

Náduvník – nádrž/bazén k máčení sladovnického ječmene. Původně kamenná či dřevěná a později betonová či kovová.

Namáčení – sypání sladovnického ječmene do náduvníku.

Odkličovačka – přístroj sloužící k odstranění klíčků a kořínků z odhvozděného sladu.

Orání – kypření klíčícího ječmene na humně.

Pukavka – mladá hromada na humně.

Pulírka – stroj na čištění sladu.

Sladový květ – kořínky odhvozděného sladu oddělené na odkličovacím přístroji nebo ručním převrstvováním limpami na valachu.

Splavky – lehká zrna, plevel, nečistoty, které plavou na hladině poprvé namočeného ječmene.

Stará hromada – poslední fáze klíčení ječmene na humně nebo valečce za vzniku zeleného sladu.

Šlapání sladu – oddělování sladového květu z odhvozděného sladu před příchodem odkličovaček. Slad se tzv. ošlapával dřeváky a poté se přehazoval lopatou, čímž došlo k odloučení květu.

Troják – vertikální vzdušný hvozd opatřený třemi lískami umístěnými nad sebou.

Valečka – větraný prostor s mnoha okny k odležení mladého sladu a zbavení části vlhkosti před vlastním sušením; většinou se valečka nacházela v úrovni horní lísky nad humny.

Zelený slad – ječmen na konci klíčící fáze před nastřením na hvozd.

 

 

 

 

Podpora Starého hradu

© 2024 Starý hrad