V roce 2013 byla provedena obnova další části střechy budovy A1. Byla provedena oprava nosných trámů podlahy a stropu budovy A1 v propadlé části za použití jeřábové mechanizace s ručním usazením dřevěných prvků. V obou akcích bude pokračováno v dalším roce (s ohledem na rozsáhlost objektu a potřebnost značných prostředků, které nejsou jednorázově k dispozici, je postupováno etapovitě).

Dále byly odstraněny náletové dřeviny, kdy nyní již vzrostlé stromy narušovaly základy. Stromy také
větvemi zasahovaly do střech a zhoršovaly tak jejich stav. Byly odvezeny hmoty z likvidace střešních krytin a vyřezané uhnilé trámy.
Trámy a dřevěné konstrukce byly nahrazeny novými v identických druzích a tvarech. Prvky byly vyzdviženy jeřábem a uloženy ručně. Taktéž došlo k úklidovým a vyklízecím pracím.

Více fotografií z roku 2013 si můžete prohlédnout v galerii zde.

Projekčně došlo ke zpracování návrhu dalších obnov a záchranných prací, které byly povoleny památkovým orgánem v lednu 2014. Opět děkujeme za příspěvek Ministerstva kultury na obnovu střechy (ostatní práce jsme nesli plně ze svého). A samozřejmě morální podpory Městyse Želetava.  Vážíme si každé pomoci a jsme za ni vděčni.

Havarijní program

Podpora Starého hradu

© 2024 Starý hrad