Zemědělský zásobovací a nákupní podnik (ZZNP, st.p., Třebíč) ve Starém hradu skladoval přípravky zemědělské chemie. Už samotný záměr umístit chemii do Starého hradu a vůbec do Želetavy se nesetkal s pochopením veřejnosti. A tak se to různě projednávalo. Traduje se, že nakonec byla svolána schůze, kde občané projevovali svou nevoli. Tu zakončil předsedající rázným prohlášením, že tam sice budou skladovány jedy, ale tyto nejsou jedovaté. No a bylo.

Skladovalo se od padesátých do osmdesátých let, kdy byl vybudován nový, již skutečně vyhovující sklad v Kojeticích. Zemědělský podnik projevil posléze zájem Starý hrad pro jeho značnou zchátralost zbořit, ale k tomu již nedošlo.

Za dobu skladování byly zamořeny podlahy budov A2 a B. V roce 1991 byla kompletně asanována podlaha budovy B. A v roce 2016 byla obdobně asanována podlaha přízemí budovy A2. Nepůvodní beton, který zde byl jako opatření proti průsakům, byl odtěžen. Likvidace nebezpečných látek byla provedena odbornou firmou soldifikací. Jedná se o zahřátí odpadu v peci na velmi vysokou teplotu, což látky vpité do betonu spolehlivě rozloží.

Podpora Starého hradu

© 2024 Starý hrad