Hraběnka Anna Attemsová, rozená Anna Maria Kammel Edle von Hardegger.

Vnučka Karla Fridricha Kammela von Hardeggera, který přebudoval starý pivovar v hospodářské části Starého hradu na sladovnu a zbudoval zcela nový Želetavský pivovar (dnes sýrárna). A dcera Karla Kammela von Hardeggera, který se zas může pyšnit hospodářsky nejúspěšnějším obdobím Želetavského pivovaru a sladovny.

Narozena 17. července 1872 v Krasonicích. Zemřela 31. října 1973 v Gorizi (německy Görz, město na pomezí Itálie a Slovinska, nedaleko Terstu v Itálii) ve věku 101 let. Šlechtický přídomek Attems získala sňatkem s Mariusem Antonem Graf von Attems, (* Třešť 10.2.1862, † Görz 1.9.1947) pocházejícího z významného rodu - Franze Antona, Graf von Attems, Freiherr auf Heiligenkreuz, Lucinico, Podgora, Falkenstein und Tanzenberg (*Görz 27.6.1645, † Heiligenkreuz 17.11.1704).

Patrně pro její požehnaný věk, jménům rovněž Anna Marie a šlechtického přídomku Attems bývá co do vlastnictví Starého hradu často zaměňována s dcerou Annou Marií Antonia Aloysií Contessa von Attems Heiligenkreuz   (* 11. června 1912, † červenec 2014). Ta ovšem vlastníkem Starého hradu nikdy nebyla. Za povšimnutí stojí okolnost, že obě (matka i dcera) se dožily věku více jak sta let (dcera dokonce o 1 rok více, než matka).

Hraběnka pečovala o dědictví po otci až do února 1948, kdy jí byly podniky včetně pivovaru znárodněny. Posléze se uchýlila na panství svého muže v Itálii. Velkostatek a průmyslové podniky Anny Attemsové, jak zněl oficiální název, zahrnovaly Pivovar a sladovnu v Želetavě (Starý hrad), Strojní cihelnu v Želetavě, Lihovar a Parní pilu v Šašovicích a Lesní a hospodářkou správu. Níže viz ukázka hlavičkového papíru z třicátých let dvacátého století.

 

 

Hraběnka Anna Attemsová
Hraběnka Anna Attemsová, rozená Anna Maria Kammel Edle von Hardegge

 

 

Marius Antone Graf von Attems
Marius Antone Graf von Attems (manžel)

 

 

Anna Maria Kammel Edle von Hardegger a Anna Maria Antonia Aloysia Contessa von Attems Heiligenkreuz
Anna Maria Kammel Edle von Hardegger s dcerou Annou Marií Antonií Aloysií Contessou von Attems Heiligenkreuz

 

 

Anna Maria Antonia Aloysia Contessa von Attems Heiligenkreuz
Anna Maria Antonia Aloysia Contessa von Attems Heiligenkreuz (dcera)

 

Velkostatek a průmyslové podniky Anny Attemsové
Hlavičkový papír - Velkostatek a průmyslové podniky Anny Attemsové

 

Anna Attemsová, podpis s razítkem
Hraběnka Anna Attemsová, podpis s razítkem

 

 

Podpora Starého hradu

© 2024 Starý hrad