V dubnu 2023 jsme se zúčastnili Konference Pivovary2 s příspěvkem Oprava Vrchnostenské sladovny Starého hradu v Želetavě.


Vážíme si pozvání. Doufáme, že příspěvek byl inspirací a ukázkou, že i naprosto zdevastovanou památku lze i po šedesáti letech zcela zanedbané údržby úspěšně opravovat. A také sdělením s čím vším jsme se při opravách museli potýkat a jak jsme to řešili a co bude ještě třeba pro záchranu památky vykonat. A také svědectvím, jaký další kus "viditelné historie" se podařilo zachránit. Děkujeme všem, co nám s tím pomohli. Protože bez pomoci ostatních bychom to zcela jistě nedali ...

 

Národní muzeum Pivovarnictví * Fakulta Architektury ČVUT * Časopis Pro Památky  ...

 

Abstrakt: Dle historických srovnání a zkoumání jediný hvozd s dochovanou technologií z doby průmyslové revoluce v pivovarském a sladovnickém průmyslu. Vertikální hvozd (sladovnická věž) je součástí nemovité kulturní památky tvrze Starý hrad v Želetavě, jejíž hospodářská část sloužila nejméně od roku 1568 jako významný panský pivovar. Po výstavbě nového pivovaru byly hospodářské budovy Starého hradu přestavěny v roce 1868 na sladovnu. V roce 1908 světoznámá strojírenská firma Novák&Jahn velmi zdařile modernizovala technologické strojní vybavení. V roce 1952 bylo direktivně rozhodnuto o likvidaci Želetavského pivovaru, čímž existence úspěšného pivovaru i celá památka Starý hrad upadly do zapomnění. Po desítkách let naprostého chátrání je Starý hrad od roku 2012 postupně opravován. Ve sladovnické věži proběhly již čtyři etapy oprav. Bylo ověřena funkčnost strojní technologie, ze které vyplynula nutnost provést značně náročnou odbornou údržbu zařízení.

 

 

Náš příspěvek přednesl Josef Vašina st. v rámci 3. bloku moderovaného panem Milanem Starcem pod názvem "Vrchnostenský pivovar a sladovna, Želetava"

 

Podpora Starého hradu

© 2024 Starý hrad