Tisková zpráva Národního památkového ústavu, leden 2017

Sklepení při bývalém panském pivovaru v Želetavě na Třebíčsku je součástí památky tvrz Starý
hrad, který sloužil od roku 1568 jako významný panský pivovar. „Starý hrad byl zapsán jako
památka již v roce 1968. Sklepení k němu historicky i funkčně přináleží a zároveň je
hodnotným reprezentantem důležité historické etapy, kdy areál tvrze sloužil jako panský
pivovar“, shrnuje Indrová.
Sklepy jsou situovány ve stráni, léta nebyly udržovány. Vstup do objektu je uzavřen mříží,
která zde byla instalována před několika lety pro zamezení vstupu nežádoucích osob.
Účelem sklepů bylo uchovávání piva pro pivovar. Jednalo se o velmi významný a úspěšný
pivovar, o čemž svědčí jak délka jeho provozování, tak i pozdější různá ocenění na
evropských pivovarnických výstavách. Provoz pivovaru byl ukončen v padesátých letech 20.
století. Stalo se tak po direktivním rozhodnutí o spádových pivovarech, přičemž ostatní
pivovary byly bez ohledu na jejich význam poněkud necitlivě uzavřeny. Navíc tomuto
uzavření přispívala i okolnost, že pivovarnictví bylo tehdy vyhodnoceno jako neperspektivní
odvětví. Sklepy tvoří integrální součást pivovaru, ze své podstaty vždy náležely funkčně i
historicky k památce Starý hrad. Byly zakončeny tzv. lednicí, jež sloužila k celoročnímu
uchování ledu, který chladil pivo jak ve sklepích, tak i v želetavských hostincích. Dodnes je
dochována cesta, která sloužila k zásobování pivovarských lednic ledem z pivovarského
rybníku. Dochovaly se i vzrostlé stromy, které byly vysazeny při stavbě sklepů a sloužily
k zastínění sklepení.

Podpora Starého hradu

© 2024 Starý hrad