Starý hrad

Věříme, že Starý hrad si zaslouží obnovu a zachování pro budoucí generace. Snažíme se nejen o provedení vlastní opravy, ale i o soustředění informací o historii památky, sdělení historických faktů a seznámení široké veřejnosti s jejími zajímavými prvky. V neposlední řadě také prezentujeme realizované akce obnovy.

Podpora Starého hradu

Anketa

Jak obtížná je orientace na našich webových stránkách?
© 2024 Starý hrad