Významný vlastník Starého hradu. Vzdělaný český šlechtic a velmi zdatný hospodář a obchodník. Zakládal nové rybníky, zaváděl moderní způsoby hospodaření a zakládal cechy. Stavebně upravoval město Telč (hlavně náměstí) a vůbec celé panství. Za pomoci italských architektů přestavěl telčský hrad na honosný renesanční zámek. Především díky němu je dnes Telč zapsána na seznam světového dědictví UNESCO. Za jeho působení zažilo hospodářství v Telči a okolí velký rozmach.

Právě z doby Zachariáše z Hradce je dochována první písemná zmínka o pivovaru v Želetavě, tedy pivovaru ve Starém hradu. A není divu! Vždyť právě z iniciativy Zachariáše z Hradce byly vystaveny nové správní budovy a pivovar Starého hradu. K tomuto citace z provedeného stavebního průzkumu zpracovaného Mgr. Číhalíkem:

Nejspíše někdy v 60. letech 16. století, v době, kdy úřad telčského úředníka zastával Baltasar Šertingar ze Šertingu (1557-konec 60. let), byly v Želetavě z iniciativy majitele telčského panství Zachariáše z Hradce postaveny správní budovy statku a pivovar, tedy nynější „Starý hrad“. U objektu s hranolovou věží byla v té době upravena velká přízemní místnost, sklenutá křížově s hřebínky na mocné střední podpůrné pilíře. Stopy renesančního sgrafitového kvádrování a sgrafitové vlnovky nese vedlejší jednopatrová nečleněná budova. Dokončení stavby lze s největší pravděpodobností spojovat s výměnou pozemků uskutečněnou v úterý po svatém Jiří roku 1568, jíž Zachariáš z Hradce postoupil želetavským hájek Volšoví a získal za to obecní rybníček (pozn. nyní Rybník Hadrava) nad již existujícím panským pivovarem. V listině je mj. uvedeno: „že mi na to místo ten rybníček oddati chtí, kterýž jest nad pivovarem mým želetavským, abych jej k svému dobrému budoucně užívati mohl."

Podpora Starého hradu

© 2024 Starý hrad