Stav památky po roce 1990

Památkáři již dne 21. září 1988 provedli místní šetření, ze kterého vyplynulo, že stavební stav hospodářských budov je velmi neuspokojivý. Po desetiletí byla zcela zanedbána průběžná údržba. Utrhla se část koruny komína, která zcela zničila střešní krytinu bývalé sladovny. Do objektu zatékalo. Podlahy a omítky byly poničeny v důsledku skladování chemikálií. Zástupci památkové péče proto vlastníka vyzvali k provedení nezbytných oprav.

Ovšem tehdejší vlastník ZZN měl zájem na stržení objektů. Navrhl u Ministerstva kultury upuštění od památkové ochrany a demolici budov. Ze strany tehdejšího vlastníka proto po předchozích letech neudržování budov ani tehdy nebyl zájem na provedení nezbytných oprav.

V roce 1990 došlo ke změně vlastníka. Nový majitel objekt zakoupil jako nevyužitý stání majetek za účelem provedení rekonstrukce a činí tak do současnosti.

V předjaří roku 1991 byly odstraňovány chemikáliemi zničené vnitřní omítky a podlahy. V dalších letech došlo k opravě zřízeného komína sušárenské věže včetně podepření čapího hnízda. Dále se plánovala se obnova otvoru vrat určených k vjezdu do objektu, odstraňování zavážek až na původní podlahu, úprava fasád aj.

Do průběhu obnovovacích prací se zcela mimořádně neštastně promítlo dlouhodobé omocnění majitele. V důsledku nemoci byly jak omezeny finanční zdroje, tak i možnosti organizační. Došlo tedy k zastavení prací. Přesto se v roce 2003 podařilo odstranit nepůvodní sklolaminátové přístřešky, které objekt mimořádně hyzdily.

Na počátku druhé dekády 21. století přešel objekt v rámci dědického řízení na nového vlastnítka.

Stav objektu je i nyní, po celkových šedesáti letech neúdržby, značně zanedbaný, chátrající vyžadující provedení nezbytných, místy i záchranářských opatření.

Na podzim 2012 proto byly zahájeny opravy a obnovy střech. Souběžně probíhají různá stavební a historická zkoumání. Obnova objektu se projednává se zainteresovanými orgány. Vše za účelem zachování této památky pro budoucí generace.

Podpora Starého hradu

© 2024 Starý hrad