Statut fondu: "Účelový rozvojový fond Kraje Vysočina. Fond sdružuje část rozvojových prostředků, které Kraj Vysočina na základě promyšlených a transparentních pravidel poskytuje dalším subjektům působícím v kraji za účelem podpory nejrůznějších aktivit."

Fond Vysočiny podporuje celou řadu různých aktivit v Kraji Vysočina. Velice si vážíme okolnosti, že přispěl na obnovu památky Starý hrad. Byť to nepokryje veškeré náklady (je to příspěvek) a není to na veškeré práce, přesto nám to velmi pomáhá v realizaci oprav. Chceme Starý hrad postupně úplně opravit. Zanedbanost památky je značná a potýkáme se s celou řadou havarijních stavů. Od roku 1953, kdy byl ukončen provoz pivovaru, do památky nebylo investováno. A celý areál tak šedesát let chátral až do roku 2012, kdy bylo započato s postupnými opravami.

Vítáme proto každou pomoc a vážíme si jí!

Moc děkujeme.

 

Podpora Starého hradu

© 2024 Starý hrad