V přízemí budovy D1 byla již za Rakousko-Uherska zřízena četnická stanice. Za první republiky stanice patřila pod politický okres Dačice. Od roku 1945 zde fungovala služebna Veřejné bezpečnosti. Ta byla posléze v osmdesátých letech zrušena v souvislosti s reorganizací služeben. A její příslušníci se stali členy Veřejné bezpečnosti v Moravských Budějovicích.

Mezi nechvalnými událostmi je zaznamenáno, že zde byly prováděny první výslechy v Babickém případu.

Informace ze Státního okresního archivu Třebíč - Četnická stanice Želetavě:

Číslo fondu/sbírky:   1816
Název fondu/sbírky:   Četnická stanice Želetava
Značka fondu/sbírky:   ČS Želetava
Datace:   1939 - 1945
Původce:   Četnická stanice Želetava

Podpora Starého hradu

© 2024 Starý hrad