Animace funkce vertikálního hvozdu - Vrchnostenská sladovna Želetava

plechový dýmník
puklice pro regulaci tahu
horní vendr
spodní vendr
plechový kalorifer
píšťaly
kotel

1) Plechový dýmník

Vyústění dymníku do otvoru párníku. Dymník je veden hmotou zdiva hvozdu od vyústění z kaloriferu až do zaústění do plechové roury v párníku. Párník obvykle kruhového průřezu slouží k odvedení páry z odsoušeného sladu a jeho plocha by se měla rovnat 6% plochy lísek.

2) Puklice

Puklice/regulační záklopka párníku. Puklice je zavěšena na kladce s protizávažím 9. Pohybem nahoru či dolů se reguluje tah hvozdu a dále slouží puklice k zachycení vodní páry či sazí.

3) Horní vendr a 4) Spodní vendr

Obraceč sladu, čili vendr, jest tou nejzajímavější částí strojního vybavení želetavského hvozdu a to jednak kvůli faktu, že byl použit atypicky na obou lískách a především kvůli jeho konstrukci a stupni dochování. Funkce vendru je rovněž patrná z videa Spuštění horního vendru.

5) Kalorifer

Kalorifer neboli kouřovod - plechová roura, kterou prochází horké spaliny a ohřívají okolní vzduch; jedná se v podstatě o tepelný výměník s co největší teplosměnnou plochou; kalorifery bývaly většinou kapkovitého profilu, aby na nich neulpíval odsušený sladový květ a prach, který by mohl vzplanout.

6) Píšťaly

Píšťaly – studené tahy do prostor psinku. Tyto tahy jsou vedené z prostor topeniště na spodní lísku, jsou uzavíratelné regulačními šoupátky a slouží k regulaci celkového tahu hvozdu. Píšťaly jsou opatřeny stříškami, které zabraňují vnikání sladového květu do topeniště. Píšťaly jsou dále ve spodní částí opatřeny regulovatelnými hradítkami, které se ovládají z topeniště a reguluje se jimi přiváděný studený vzduch. Píšťaly by měly být rozmístěny rovnoměrně v ploše psinku.

7) Kotel

Topeniště/pec hvozdu, nejspodnější část hvozdu. Dochází zde ke spalování paliva a odvodu horkých spalin do systému kouřovodů. V prostoru topeniště je umístěná zděná pec, která je přístupná ze všech stran. Plocha roštu musí být ve správném poměru k ploše lísek.

Podpora Starého hradu

© 2024 Starý hrad