Náhrobní kámen sladovníka Karla Havlíčka (4. 6.1852–12. 3.1884) syna bratra Karla Havlíčka Borovského. Ná­hrobek Karla Havlíčka byl původně usazen přímo ve zdivu hřbitovního Kostela sv. Kateřiny Alexandrijské v Želetavě, ale uvolnil se a spa­dl.V současnosti je deponován u úřadu městyse Želetava. Rodina Borovských byla v přímém příbuzenském vztahu s rozvětvenou významnou sládkov­skou dynastií Dvořáků působících po celé Vysočině.

 

Podpora Starého hradu

Nejnovější články

16. listopad 2022
19. červen 2022
© 2023 Starý hrad