C2 - Nádvoří k potoku

Nádvoří za budovou B směrem k potoku.