C1 - Hlavní nádvoří

Čtvercové nádvoří uprostřed  budov.