Obnova střech 2012

Historický význam objektu, podtržený jeho zápisem v seznamu kulturních památek, udává jak charakter obnovy, tak i možnosti budoucího využití. Při obnově je třeba nejen zjišťovat původní stavy a užité materiály, ale je třeba pečlivě prostudovat historické postupy.
 
Nejhodnotněseverozapadni_krovjší krov severozápadní budovy (zadní nárožní budova směrem na Předín) byl postaven bez jediného železného prvku vyjma hřebíků užitých při laťování. Původní čepování trámů dřevěnými kolíky přináší zvýšené nároky na provedení obnovy. A podobně zvýšené nároky vyvstávají s obnovami dalších hodnotných prvků.
 
Obnova historického krovu proběhla v září 2012. Bylo opraveno poškozené trámoví a ze dvou třetin pořízena nová střešní krytina.
 
Oprava_strechyRovněž byly provedeny lokální opravy nejpostiženějších míst v konstrukcích ostatních střech. 
Je třeba velmi poděkovat za příspěvek na obnovu střechy z Havarijního fondu Ministerstva kultury České republiky.
Ministerstvo kultury
 
Poděkování také patří střechařství Noháček, která svojí solidní prací přispěla svým dílem
k možnosti zachování této památky.
 
 Opravena_strecha          Opravena_strecha