Český rozhlas Sklepy

Záznam Českého rozhlasu leden 2017. Reportáž o nemovité kulturní památce Starý hrad v Želetavě.