Pivovar Želetava, historie panského pivovaru a sladovny – významné události; zdroj: Černokostelecké pivovarské muzeum a archiv, o.p.s.

I. etapa: 993–1517

Z roku 993 pochází písemná zmínka o výrobě piva v břevnovském klášteře, jedná se o první písemnou informaci o výrobě piva na našem území. Horní hranici této etapy ohraničuje rok 1517, kdy se díky legislativním úpravám začalo rozvíjet vrchnostenské pivovarství. Jedná se o řemeslnou výrobu piva.

993

první písemná zmínka o výrobě piva na našem území

1400 -1420

pivovar v manském domě na Křivoklátě

II. etapa: 1517–1842

Druhá etapa přibližuje tři staletí pivovarské výroby – období, během kterého bylo na našem území postaveno nejvíce pivovarů. Zahrnuje největší skupinu – pivovarské objekty postavené v 17. a 18. století (barokní pivovary). Etapa končí klasicistními objekty první poloviny 19. století. V tomto období pokračuje řemeslná výroba piva, postupně je používáno strojní zařízení na ruční pohon. V roce 1842 byl postaven měšťanský pivovar v Plzni, nový klasicistní objekt s tehdy nejmodernější technologií výroby piva a tento letopočet je považován za oficiální historický mezník mezi řemeslnou a průmyslovou výrobou piva z technologického hlediska.

1517

Svatováclavská smlouva, šlechtě povolena výstavba pivovarů mimo jejich sídla

16. století

největší rozmach pivovarů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, vznik renesančních pivovarů – samostatných budov uzpůsobených technologii; počátky ohromných sporů mezi městy a vrchností končících až rokem 1869; stavby postupně zanikají důsledky třicetileté války

1568

první zmínka o panském pivovaru se sladovnou v Želetavě

1791

období reforem v pivovarství, publikace sládka Poupěte

30. léta 19. století

od 30. let vyrábí Václav Novák v Sobotce hvozdy „bez kouře“ s využitím topného tělesa a kaloriferů

III. etapa: 1842–1930

Třetí etapa představuje ve výrobě piva a výstavbě pivovarů dynamické období. Končí téměř veškerá řemeslná výroba, probíhá modernizace stávajících pivovarů, technologie využívá strojních zařízení, ruční pohon nahrazuje parní. Ryze průmyslové výroby jsou z technologického i stavebního hlediska objekty poslední třetiny 19. století. Horní hranicí je letopočet výstavby pivovaru v Tupadlech u Kutné Hory, patrně nejmladšího historického pivovaru u nás.

1842

výstavba nového měšťanského pivovaru v Plzni; změna technologie kvašení na spodní; tento rok je považován za počátek průmyslové výroby piva, i když výroba spodně kvašeného piva je doložena již před tímto letopočtem

1846

první vaření parou ve Wankově pivovaru v Praze

1848

povolena výstavba nových pivovarů za poplatek - uvolnění středověkých privilegií, které vyvrcholilo roku 1869 zrušením propinačního práva Propinační právo (jus educilli), neboli výčepní právo, bývalo výhradní právo „v jistém určitém okršlku pivo vařiti a kořalku páliti i oboje prodávati.“. Zrušení roboty, zániky panských pivovarů

1867-8

výstavba nového pivovaru na parní pohon Parní stroj je pístový tepelný stroj, spalovací motor s vnějším spalováním, přeměňující tepelnou energii vodní páry na energii mechanickou, nejčastěji rotační pohyb. a přestavba starého pivovaru na samostatnou sladovnu

1869

zrušeno propinační právo Propinační právo (jus educilli), neboli výčepní právo, bývalo výhradní právo „v jistém určitém okršlku pivo vařiti a kořalku páliti i oboje prodávati.“, zahájena výstavba nových moderních průmyslových pivovarů

1888

počátek používání umělého chlazení českých strojírenských firem

1908

přestavba sladovny firmou Novák&Jahn Firma Novák&Jahn ve Starém hradu provedla mimořádně zdařilou rekonstrukci sladovny. Toto strojní vybavení je ozdobou věže A3. A rovněž unikátně zachovanou a význačnou připomínkou řemeslné zdatnosti a konstrukčního umu naších předků..

1930

výstavba pivovaru v Tupadlech u Kutné Hory

1953

ukončení činnosti pivovaru se sladovnou

2012

Zahájení obnovy Starého hradu

27.8.2020

První spuštění horního vendru Vendr, čili obraceč sladu je ozdobou věže A3. A je rovněž nádhernou připomínkou řemeslného umu našich předků.Video ze spuštění.

Podpora Starého hradu

Nejnovější články

16. listopad 2022
19. červen 2022
© 2023 Starý hrad