Zachraňme Starý hrad, o.s.

V srpnu 2012 vzniklo občanské sdružení "Zachraňme Starý hrad, o.s." se sídlem Rekreační 207, 675 26 Želetava (okres Třebíč) a s IČ: 22715720.

Toto sdružení bylo založeno podle zákona č. 83/1990 Sb. a sdružují se v něm všichni zastánci ochrany tvrze a pozemků areálu Starého hradu v Želetavě zapsaného od 16.1.1973 v Národní památkový ústav pod číslem 30905/7-3198.

Hlavním posláním sdružení jsou obecně prospěšné činnosti směřující zejména k obnově, ochraně, záchraně a následné podpoře provozu nemovitostí areálu Starého hradu spočívající především v :

- podpoře veškerých činností směřujících k obnově nemovitostí areálu
- získání podpory pro obnovu a následný provoz památky mezi širokou veřejností
- organizační výpomoc včetně akcí směřujících k obnově, zejména svépomocná obnova a údržba památky (včetně údržby
  pozemků) členy sdružení, či jinými osobami
- podpora dobrovolných občanských aktivit směřujících k obnově a provozu památky
- zabezpečení odborné výpomoci při obnově a provozu památky
- osvětové činnosti, zejména poskytování a získávání informací o obnově včetně provozování webu o Starém hradu, vydávání
  informačních či propagačních tiskovin a podobně
- výpomoc majiteli při jednání s orgány státní správy, samosprávy, orgánů kraje, stavebního úřadu, památkové péče a dalšími
  zainteresovanými orgány
- spolupráce s podobnými sdruženími a podobně

Protože nemovitost Starý hrad se v současnosti opravuje, má sdružení prozatím doručovací adresu pro všechny písemnosti na
V. Nezvala 5/9, 674 01 Třebíč.