O Starém hradu

Starý hrad ležící v obci Želetava na Vysočině je významná kulturní památka zapsaná do Státního seznamu nemovitých kulturních památek dne 16.ledna 1973 pod rejstříkovým číslem 3198.


Jeho historie sahá až do 14. století, kdy želetavská tvrz patřila pánům z Bílkova. Za dobu své existence vystřídal Starý hrad řadu více či měně významných vlastníků jako například markrabě moravský a hrabě tyrolský Jan Jindřich Lucemburský, bratr Karla IV, nebo Heřman z Hradce a Zachariáš z Hradce. Více o Starém hradu až do 16. století se dozvíte v kapitole Historie I.


V novodobější historii byl ve Starém hradu například známý pivovar a sladovna patřící rodině Kammelů. Později byl konfiskován a užíval ho podnik ZZN jak sýpky, sklady obilí a také jako úložiště chemických prostředků (pesticidů), což vedlo velkou měrou k zdevastování objektu, více se dočtete v Historii II.


Po roce 1990 Starý hrad znovu mění majitele, ten si plně uvědomuje cennost této památky a zahajuje záchranné práce v rámci svých možností. Provedl například obnovu komína sušárenské věže, na kterém bylo také zrekonstruováno čapí hnízdo a také částečnou sanaci prostor zamořených chemikáliemi skladovanými podnikem ZZN, více v článku Historie III.


V současnosti se pokouší majitel o rozsáhlejší obnovy, o jejich prostupu se můžete dočíst v jednotlivých sekcích a prohlédnout si fotografie v Galerii.