Práce 2014

Budova A1 fasáda

V roce 2014 byly provedeny tři samostatné opravy:


* Dokončení obnovy střechy budovy A1

* Obnova fasády budovy A1 směrem k Předínu

* Lokální opravy střešní kontruksce budovy A2

Po provedené obnově je zcela dokončena obnova historicky nejhodnotnějšího krovu v budově A1. Bylo vyměněno ztrouchnivělé trámoví (krokve, vazné trámy, pozednice). Došlo ke kompletní výměně střešních tašek včetně laťování. Pro zachováná historické autenticity byly provedeny podmazávky v povětrnostně namáhaných místech. Při provádění prací byly věnována patřičná pozornost zachování historických detailů.

Fasáda budovy A1 byla nově zomítána v místech, kde již byla zvětralá. Posléze zde byl aplikován štuk a provedeno líčení vápenným náterem. Provedení těchto prací bylo velmi ztíženo nadměrnou vlhkostí, která pramení z situování nemovitostí pod úrovní hladiny přilehlého rybníka Hadrava. Na jaře bude proveden opětovný nátěr s případnou obnovou odmrznutých částí.

V budově A2 v místě přiléhajícím k věži A3 došlo k opravě trámovoví krovu, který byl zničen v důsledku dlouhodobého zatékání. Trámy a dřevěné konstrukce byly nahrazeny novými v identických druzích a tvarech. Prvky byly vyzdviženy jeřábem a uloženy ručně. Za ruční uložení velmi těžkých a dlouhých trámů děkujeme firmě střechařství Noháček, která se i tohoto náročného úkolu opět velmi doibře zhostila.

Veškeré hmoty z likvidace byly uloženy na řádnou skládku.

I v roce 2014 došlo k dalšímu vyklízení nemovitosti a provádění úklidových prací. Rovněž tak byly v zahradě částečně likvidovány další náletové dřeviny.

Fotografiíe prací z roku 2014 si můžete prohlédnout v galerii.

Projekčně došlo ke zpracování návrhu dalších obnov a záchranných prací, které byly dány příslušným úřadům k dalšími odoushlasení postupu prací.

Nezbytné je zmínit provedení dalších průzkumných prací. Zejména se jedná o provedený historický průzkum pivovarnické věže (budova A3) a historie pivovaru.

Opět velmi děkujeme za příspěvek Ministerstva kultury na obnovy (ostatní práce jsme nesli plně ze svého). A dále Fondu Vysočiny v rámci přeprojektové dokumentace.
Vážíme si každé pomoci a jsme za ni vděčni.

                         Městys Želetava